Polityka Prywatności

Klauzula Informacyjna

W dniu 25 maja 2018 r. zmienione zostały regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. RODO) od tego dnia obowiązują m.in. zaktualizowane zasady informowania osób, których dane osobowe są wykorzystywane.

W związku z tym zaktualizowana została Polityka Prywatności firmy Business Expert tak aby zapewnić ochronę prywatności zarówno Klienta,Pracownika/Zleceniobiorcy jak i Administratora danych. Tym samym wszystkie informacje pozyskane w formie ustnej i/lub pisemnej (osobiście, telefonicznie, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pomocą aplikacji telefonii komórkowej oraz innych nośników danych) są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

I Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Business Expert, wpisana do rejestru Cenralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) NIP 631-234-48-18, REGON 240431317, kontakt: sekretariat@business-expert.pl, zwana dalej Administratorem.

II Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1 Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a)  niezbędnym do wykonania umowy szkoleniowej/tłumaczeniowej/audyt, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;
b)  niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.
c)  badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d) przesyłania  drogą elektroniczną informacji edukacyjnych w ramach wydawanego Business Expert Newsletter
d)  ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e)  oferowania Państwu usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
f) w celach archiwalnych ( dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO.)

III Kategorie przetwarzanych danych

Do kategorii należą:
Podstawowe dane identyfikacyjne, dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne, dane finansowe, ubezpieczeniowe, prawne i prawnicze, techniczne i technologiczne, adresy e-mail, telefony kontaktowe.

IV Odbiorcy danych

1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:  pracownikom naszej firmy oraz naszym partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), takie jak na przykład: firmy księgowe, firmy informatyczne, tłumaczeniowe i szkoleniowe, kancelarie prawnicze.
2. Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobo-wych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;

V Okres przechowywania danych

1. W przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego.
2. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.

VI Prawa klienta

Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) przenoszenia danych;
c) sprostowania (poprawiania) swoich danych;
d) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych;
e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem sytuacji, gdy Administrator wykaże, że w stosunku do Państwa danych przysługują mu prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach jego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

VII Prawo do wniesienia sprzeciwu

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie  II, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

VIII Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, i  jest konieczne do:
a) świadczenia zleconych usług szkoleniowych i tłumaczeniowych na podstawie zawartych umów  / zleceń/ zamówień;
b) przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora.

IX Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Odwiedzający stronę www.business-expert.pl  zgadzają się Państwo na przechowywanie danych oraz na późniejszy dostęp do tych danych na swoim urządzeniu elektronicznym. Dane gromadzone są za pomocą plików tekstowych o małym rozmiarze, tzw. plików „cookies”. Pliki cookies są bezpieczne dla użytkowników strony i nie służą do określania tożsamości, zbierania danych osobowych, ani nie wpływają na konfigurację urządzenia, które jest używane do korzystania ze strony internetowej.

Dane gromadzone są w celach:

1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (ilość wizyt na stronie, czas spędzony na stronie, rodzaj urządzenia, położenie geograficzne)
3. Poprawy funkcjonalności strony internetowej.

Jeżeli jako użytkownik strony www.business-expert.pl  nie wyrażają Państwo zgody na niniejszą Politykę Prywatności, można samodzielnie dokonać konfiguracji przeglądarki internetowej, zabraniając tworzenia i wykorzystywania przez nią plików „cookies”.

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności