Szkolenia Modułowe

Szkolenia Modułowe - Specjalistyczne Szkolenia Językowe

Wirtschaftsdeutsch Kommunikation Plus

Modułowe szkolenia komunikacyjne to sesje  poświęcone kluczowym umiejętnościom biznesowym, podczas których kładziony jest nacisk na rozwijanie określonej sprawności, której realizacja gwarantuje nabycie pewności w posługiwaniu się j. niemieckim  w danym obszarze.

Uczestnikiem szkolenia modułowego może zostać osoba, której minimalny poziom zaawansowania to poziom średnio-zaawansowany (B1).

W ramach szkoleń modułowych z j. angielskiego, organizujemy następujące moduły tematyczne:

język niemiecki spotkańWD Kommunikation Plus – Geschäftskommunikation język niemiecki spotkań
Moduł skierowany jest do osób zainteresowanych umiejętnością swobodnego wypowiadania się w j. niemieckim podczas spotkań służbowych. Celem szkolenia jest rozwijanie sprawności językowej w zakresie efektywnego uczestniczenia, jak i przewodniczenia spotkaniu.
Program szkolenia obejmuje wyrażenia związane z elementami strukturalnymi spotkania takimi jak: otwieranie spotkań, zapowiadanie porządku dziennego, udzielanie głosu, utrzymywanie porządku w czasie dyskusji, zarządzanie głosowania, zamykanie spotkań. W obszarze efektywnego uczestniczenia w spotkaniu, uczestnicy szkolenia poznają zwroty potrzebne do m.in: zwrócenia uwagi na siebie przez przewodniczącego, przedstawiania własnego punktu widzenia, wyrażenia zgody, różnicy zdań, wnoszenie sugestii, zapytań i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język rozmów telefonicznychWD Kommunikation Plus – Telefonieren język niemiecki rozmów telefonicznych
Moduł został zaprojektowany  dla osób, które w swojej codziennej pracy prowadzą wiele rozmów telefonicznych w języku niemieckim. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa ze specyficznymi formami językowymi niezbędnymi do poprowadzenia sprawnej i profesjonalnej rozmowy telefonicznej. Przyswojenie standardowych schematów rozmów, typowych zwrotów, a także strategii prowadzenia konwersacji sprawi, że żadna rozmowa telefoniczna nie będzie już problemem.
Uczestnik szkolenia pozna zwroty niezbędne podczas odbierania rozmowy telefonicznej (m.in.: odbieranie rozmów, udzielanie informacji, potwierdzanie odbieranych informacji, potwierdzanie wspólnych ustaleń) oraz wykonywania połączeń (m.in.: proszenie o rozmowę, wyjaśniane celu połączenia, wykazywanie zrozumienia drugiej strony, zostawianie wiadomości osobom trzecim).
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język niemiecki w korespondencji biznesowejWD Kommunikation Plus – Handelskorrespondenz język niemiecki w korespondencji biznesowej
Moduł rekomendujemy osobom na co dzień zajmującym się sporządzaniem korespondencji biznesowej.  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi standardami pisemnej korespondencji, ze szczególnym uwzględnieniem układu graficznego wszystkich elementów pisma, zasad redagowania oraz języka komunikacji w różnych typach pism zarówno formalnych, jak i nieformalnych.
Omówione zostaną formy pisemne takie jak: notatka wewnętrzna, raport, protokół z zebrania, wiadomość e-mail, listy handlowe (zapytanie ofertowe, odpowiedź na zapytanie ofertowe, zamówienia, reklamacje) i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin

 

Patronat metodyczny

Patronat metodyczny - Business Expert - Specjalistyczne Szkolenia Językowe - Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Świętochłowice

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności