Szkolenia Egzaminacyjne

Szkolenia egzaminacyjne - Business English Certificate

Business English Certificate

Szkolenia egzaminacyjne z j. angielskiego to przede wszystkim doskonały sposób na udokumentowanie kompetencji językowych. Wobec powyższego, w naszej ofercie znajdą Państwo intensywne pełnowymiarowe ścieżki egzaminacyjne, które ułatwią Państwu przyswoić potrzebną wiedzę, a następnie przystąpić do specjalistycznych egzaminów międzynarodowych.

Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowych/poziom

Realizacja programu wg. następujących ścieżek egzaminacyjnych:

BE CERTIFICATE for LCCI LCCI English for Business (EFB)

LCCI English for Business jest egzaminem pisemnym dostępnym na pięciu poziomach zaawansowania. Sprawdza umiejętność kandydata w zakresie sprawnego porozumiewania się językiem angielskim w środowisku związanym z handlem i usługami. Egzamin opracowany został w oparciu o autentyczne, codzienne sytuacje ze świata biznesu, a główny nacisk został położony na umiejętność sporządzania korespondencji biznesowej. Głównym celem szkolenia jest sprawdzenie umiejętności rozumienia i posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie w sprawach dotyczących szeroko pojętego biznesu.

Szkolenie BE Certificate for LCCI przygotowuje do wszystkich pięciu poziomów egzaminu (0,1,2,3,4).

Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowyc/poziom

BE CERTIFICATE for BEC Cambridge Business English Certificate

Szkolenie przygotowujące do egzaminu Cambridge BEC stwarza osobom uczącym się języka angielskiego możliwość uzyskania uznawanego w wielu krajach certyfikatu językowego, który poświadcza znajomość wyspecjalizowanej terminologii biznesowej. Egzamin BEC dostępny jest na trzech poziomach zaawansowania.

Szkolenie BE Certificate for BEC przygotowuje do wszystkich trzech poziomów egzaminu (Preliminary, Vantage, Higher).

Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowych/poziom

BE CERTIFICATE for ICFE Cambridge International Certificate in Financial English

Szkolenie skierowane jest do osób specjalizujących się w finansach i bankowości zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu International Certificate in Financial English (ICFE) Uniwersytetu Cambridge.

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności umożliwiające płynną konwersację w międzynarodowym środowisku finansowym. Proponowane szkolenie  obejmuje następujące zagadnienia: konstrukcja raportu finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, ocena i analiza ryzyka, strategia finansowa, planowanie budżetu, bankowość, finanse publiczne i wiele innych.

Szkolenie BE Certificate for ICFE przygotowuje do egzaminu na poziomie B2-C1 (wg. CEFR).

Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowych

BE CERTIFICATE for ILEC Cambridge International Legal English Certificate

Szkolenie adresowane jest do prawników, radców prawnych oraz osób specjalizujących się w prawie międzynarodowym zainteresowanych przystąpieniem do egzaminu Cambridge International Legal English Certificate (ILEC), który jest cennym dokumentem rozpoznawalnym w międzynarodowym środowisku prawniczym przez takie organizacje jak Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa, czy Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników.

Podczas szkolenia nabędą Państwo umiejętności umożliwiające płynną konwersację w międzynarodowym środowisku prawniczym. Proponowane szkolenie obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu: prawo spółek: założenie firmy, rodzaje spółek, prawo nieruchomości, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, prawo karne, prawo podatkowe, prawo handlowe, negocjacje, budowa struktury umowy, sprzedaż towarów, cesja umów oraz prawa stron trzecich, dłużnik – wierzyciel.

Szkolenie BE Certificate for ILEC przygotowuje do egzaminu na poziomie B2-C1 (wg. CEFR).

Czas trwania szkolenia: 150 godzin zegarowych

 

Patronat metodyczny

Patronat metodyczny - Business Expert - Specjalistyczne Szkolenia Językowe - Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Świętochłowice

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności