Szkolenia Modułowe

Szkolenia Modułowe - Specjalistyczne Szkolenia Językowe

Business English Skills Up

Modułowe szkolenia z komunikacji to sesje poświęcone kluczowym umiejętnościom biznesowym, podczas których kładziony jest nacisk na rozwijanie określonej sprawności, której realizacja gwarantuje nabycie pewności w posługiwaniu się j. angielskim  w danym obszarze.

Uczestnikiem szkolenia modułowego może zostać osoba, której minimalny poziom zaawansowania to poziom średnio-zaawansowany (B1).

W ramach szkoleń modułowych z j. angielskiego, prowadzimy następujące moduły tematyczne:

język angielski spotkańBE SKILLS UP for MEETINGSjęzyk angielski spotkań
Moduł skierowany jest do osób zainteresowanych umiejętnością swobodnego wypowiadania się w j. angielskim podczas spotkań służbowych. Celem szkolenia jest rozwijanie sprawności językowej w zakresie efektywnego uczestniczenia, jak i przewodniczenia spotkaniu.
Program szkolenia obejmuje wyrażenia związane z elementami strukturalnymi spotkania takimi jak: otwarcie spotkania, zapowiadanie porządku dziennego, udzielanie głosu, utrzymywanie porządku w czasie dyskusji, zarządzanie głosowania, zamknięcie spotkania. W obszarze efektywnego uczestnictwa w spotkaniu, uczestnicy szkolenia poznają zwroty potrzebne do m.in: zwrócenia na siebie uwagi przez przewodniczącego, przedstawiania własnego punktu widzenia, wyrażenia zgody, różnicy zdań, wnoszenia sugestii, zapytań i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język rozmów telefonicznychBE SKILLS UP for TELEPHONINGjęzyk angielski rozmów telefonicznych
Moduł został zaprojektowany  dla osób, które w swojej codziennej pracy prowadzą wiele rozmów telefonicznych w języku angielskim. Celem szkolenia jest zapoznanie Państwa ze specyficznymi formami językowymi niezbędnymi do prowadzenia sprawnej i profesjonalnej rozmowy telefonicznej. Przyswojenie standardowych schematów rozmów, typowych zwrotów, a także strategii prowadzenia konwersacji sprawi, że żadna rozmowa telefoniczna nie będzie już dla Państwa problemem.
Uczestnik szkolenia pozna zwroty niezbędne podczas odbierania rozmowy telefonicznej (m.in.: odbieranie połączenia, udzielanie informacji, potwierdzanie odbieranych informacji, potwierdzanie wspólnych ustaleń) oraz wykonywania połączeń (m.in.: prośba o rozmowę, wyjaśniane celu połączenia, wykazywanie zrozumienia drugiej strony, zostawianie wiadomości osobom trzecim).
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język angielski w korespondencji biznesowejBE SKILLS UP for COMMERCIAL CORRESPONDENCEjęzyk angielski w korespondencji biznesowej
Moduł rekomendujemy osobom na co dzień zajmującym się sporządzaniem korespondencji biznesowej w j. angielskim.  Jednym z celów szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi standardami pisemnej korespondencji, ze szczególnym uwzględnieniem układu graficznego wszystkich elementów pisma, zasad redagowania oraz języka komunikacji w różnych typach pism, zarówno formalnych, jak i nieformalnych.
Omówione zostaną formy pisemne takie jak: notatka wewnętrzna, raport, protokół z zebrania, wiadomość e-mail, listy handlowe (zapytanie ofertowe, odpowiedź na zapytanie ofertowe, zamówienia, reklamacja) i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język negocjacjiBE SKILLS UP for NEGOTIATIONSjęzyk angielski negocjacji
Moduł skierowany do osób, które pragną poczuć się pewnie w kontaktach z zagranicznymi partnerami biznesowymi. W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani  ze zwrotami językowymi  występującymi podczas negocjacji biznesowych.
Zagadnienia leksykalne obejmują fazę przygotowań do prowadzenia procesu negocjacji, przedstawianie wstępnej oferty handlowej, ustalanie szczegółów kontraktu, elementy składania, przyjmowania, odrzucania ofert cenowych, pomyślne finalizowanie rozmów handlowych.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język prezentacjiBE SKILLS UP for PRESENTATIONSjęzyk angielski prezentacji
Moduł skierowany do osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się przygotowywaniem prezentacji firmowych, lub innych wystąpień publicznych w j. angielskim. Celem szkolenia jest rozwijanie umiejętności związanych z przygotowaniem skutecznej prezentacji, zarówno w obszarze słownictwa tematycznego, jak i praktycznych wskazówek pomagających tworzyć efektywne prezentacje.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili w interesujący i poprawny leksykalnie sposób dokonać wprowadzenia do tematu prezentacji, podać jej plan, rozwinąć część główną poprzez właściwe sygnalizowanie kolejnych części, następnie rozwijanie ich, odwoływanie się do pomocy audiowizualnych, a także podsumować i zakończyć swoje wystąpienie.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język angielski w sieci społecznościowejBE SKILLS UP for SOCIALIZING&NETWORKINGjęzyk angielski w sieci społecznościowej
Moduł skierowany jest do osób zainteresowanych umiejętnością budowania relacji między ludzkich w świecie biznesu. Celem szkolenia jest rozwijanie sprawności językowej w zakresie efektywnej komunikacji w sytuacjach towarzyskich.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak: nawiązywanie kontaktów, powitanie gości w firmie, wspólne wyjście do restauracji, różnice kulturowe i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin
język angielski E-mailBE SKILLS UP for E-MAILSjęzyk angielski E-mail
Moduł skierowany jest do osób zainteresowanych umiejętnością poprawnego pisania i zarządzania wiadomościami poczty elektronicznej e-mail. Celem szkolenia jest rozwijanie sprawności językowej w zakresie efektywnej komunikacji e-mail.
Program szkolenia obejmuje wyrażenia związane z elementami strukturalnymi wiadomości takimi jak: maile formalne i nieformalne, zapytania , odpowiedzi, wymiana informacji, potwierdzanie terminów spotkań i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 21 godzin

 

Patronat metodyczny

Patronat metodyczny - Business Expert - Specjalistyczne Szkolenia Językowe - Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Świętochłowice

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności