Szkolenia Specjalistyczne

Szkolenia Specjalistyczne - Specjalistyczne Szkolenia Językowe

Business English Expert

Szkolenia specjalistyczne są doskonałą ofertą dla osób, które chciałyby nabyć umiejętność posługiwania się specjalistycznym językiem branżowym niezbędnym do funkcjonowania w codziennym, zdefiniowanym tematycznie,  życiu zawodowym. Podczas szkolenia główny nacisk kładziony jest na ćwiczenie umiejętności płynnego wykorzystania struktur leksykalnych i gramatycznych w  ramach określonej branży.

W ramach szkoleń specjalistycznych z j. angielskiego, prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin tematycznych:

język angielski w dziale zasobów ludzkichBE Expert in HRjęzyk angielski w dziale zasobów ludzkich
Szkolenie zostało stworzone z myślą o pracownikach działu personalnego oraz o osobach pracujących w dziale szkoleń i rozwoju. Oferowane szkolenie to doskonała możliwość uzupełnienia i podniesienia poziomu języka ogólnego, ale także poznanie terminologii z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Wprowadzona terminologia ma ułatwić Państwu zachowanie się w wielu sytuacjach zawodowych, takich jak m.in: przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, sporządzanie oceny rocznej pracownika, sporządzanie kwestionariusza ewaluacji szkolenia. Pracownicy działów personalnych dowiedzą się również jak w języku angielskim sformułować profil stanowiska pracy dla celów rekrutacyjnych, a także jak stworzyć prasowe ogłoszenie rekrutacyjne, przygotować raport z rozmowy kwalifikacyjnej, czy też sporządzić umowę o pracę.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w marketinguBE Expert in Marketingjęzyk angielski w marketingu
Szkolenie adresowane jest do wszystkich tych, którym niezbędna jest znajomość języka angielskiego, nie tylko biznesowego, ale przede wszystkim specjalistycznego w zakresie marketingu. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: podstawy marketingu, strategia cenowa, kanały dystrybucji, rodzaje kosztów, promocja marki, badania rynkowe, marketing międzynarodowy i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w mediach i reklamieBE Expert in Media&Advertisingjęzyk angielski w mediach i reklamie
Szkolenie rekomendujemy osobom pracującym w branży Public Relations, dziennikarzom, pracownikom agencji reklamowych oraz wszystkim zainteresowanym angielską terminologią biznesową ukierunkowaną na język reklamy i mediów. Uczestnik szkolenia zostanie zapoznany ze stricte specjalistyczną terminologią branżową, a liczne ćwiczenia symulacyjne pozwolą uczestnikom szkolenia rozumieć i sporządzać wykorzystywane w mediach formy wypowiedzi. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in. wystąpienia publiczne, projektowanie reklamy, organizowanie spotkań medialnych, udzielanie wywiadów prasowych i telewizyjnych oraz wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski dla ekonomistówBE Expert in Financejęzyk angielski dla ekonomistów
Szkolenie zostało zaprojektowane dla osób, które z racji swoich zainteresowań lub pracy zawodowej mają potrzebę rozszerzenia angielskiej terminologii w zakresie finansów, rachunkowości i bankowości.
Szkolenie poprawi Państwa umiejętność rozumienia tekstów zaczerpniętych z literatury fachowej oraz umożliwi płynne posługiwanie się terminologią finansową. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: finanse przedsiębiorstw, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływu środków pieniężnych, inwestycje, rodzaje kosztów i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski dla sektora informatycznegoBE Expert in ITjęzyk angielski dla sektora informatycznego
Szkolenie dedykowane jest specjalistom branży IT: administratorom sieci informatycznych, twórcom i administratorom stron internetowych, programistom, grafikom komputerowym i specjalistom ds. bezpieczeństwa oraz wszystkim zainteresowanym technologią informatyczną. Nieustanny rozwój technologii komputerowej sprawia, że język angielski stosowany w tym sektorze nieustannie ewaluuje i staje się coraz bardziej bogatszy. Szkolenie to stanowi zatem doskonałą okazję do doskonalenia swoich umiejętności językowych oraz do wzbogacenia słownictwa z zakresu szerokopojętej informatyki.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w dziale PRBE Expert in Public Relationsjęzyk angielski w dziale PR
Doskonałe szkolenie dla osób pragnących poznać język angielski lub pogłębić jego znajomość w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponowane szkolenie pomoże Państwu w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych i ułatwi komunikację.W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj: metody badawcze, planowanie strategiczne, rodzaje mediów, przygotowywanie komunikatów, etyka komunikacji ,wystąpienia publiczne i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski w dziale zakupów i sprzedażyBE Expert in Sales&Purchasingjęzyk angielski w dziale zakupów i sprzedaży
Szkolenie proponujemy przede wszystkim osobom pracującym w dziale zakupów i sprzedaży w międzynarodowych firmach, które z racji na zajmowane stanowisko w swojej pracy muszą komunikować się w języku angielskim z zagranicznymi klientami i dostawcami oraz posługiwać się w pracy specjalistyczną terminologią branżową. Szkolenie pomoże Państwu porozumiewać się efektywnie podczas targów międzynarodowych, spotkań biznesowych, negocjacji warunków umowy, przetargów i w wielu innych sytuacjach zawodowych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
BE Expert in Project Management język angielski - zarządzanie projektemBE Expert in Project Managementjęzyk angielski – zarządzanie projektem
Szkolenie specjalnie zostało zaprojektowane dla osób chcących zgłębić terminologię angielską z zakresu zarządzania projektem .Szkolenie polecamy wszystkim osobom pracującym w zespołach międzynarodowych, które chciałyby w małym gronie przedyskutować zagadnienia min. tj.: planowanie, organizacja, zarządzanie zasobami oraz zarządzanie przez cele (ang. MBO), rodzaje kosztów w firmie, analiza SWOT, rola leadera zespołu oraz funkcje komitetu sterującego.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin*
język angielski dla księgowychBE Expert in Accountingjęzyk angielski dla księgowych
Szkolenie dedykujemy osobom pracującym w dziale księgowości i rachunkowości chcących szczegółowo zgłębić terminologię z zakresu księgowości i rachunkowości.Wśród poruszanych zagadnień w trakcie szkolenia zapoznają się Państwo z terminologią z zakresu prowadzenia ksiąg, finansów, podatków, komunikacji z klientami i współpracownikami, sprawozdania finansowe, audyt, inwestycje, rodzaje kosztów i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski dla prawnikówBE Expert in Lawjęzyk angielski dla prawników
Szkolenie skierowane jest do prawników, radców prawnych, pracowników kancelarii prawnych oraz osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy z zakresu  angielskiej terminologii prawniczej.
Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in. prawo pracy, prawo karne, prawo podatkowe, prawo handlowe oraz wybrane zagadnienia z prawa cywilnego.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w sektorze ubezpieczeńBE Expert in Insurancejęzyk angielski w sektorze ubezpieczeń
Szkolenie adresowane jest do wszystkich tych, którym niezbędna jest znajomość języka angielskiego, nie tylko ogólnego, ale przede wszystkim specjalistycznego w zakresie sektora ubezpieczeń. Szkolenie obejmuje różnorodne ćwiczenia umożliwiające zintegrowane rozwijanie poszczególnych sprawności językowych. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: rodzaje ryzyka, główne zasady ubezpieczeń, typy ubezpieczeń, reasekuracja, praca agenta ubezpieczeniowego.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski w dziale obsługi klientaBE Expert in Customer Servicejęzyk angielski w dziale obsługi klienta
Szkolenie proponujemy osobom, które w swojej pracy zawodowej mają bezpośredni kontakt z klientem. Szkolenie znacząco podniesie Państwa umiejętności komunikowania się w języku angielskim, a tym samym wpłynie na poprawę jakości obsługi Państwa klientów i przyczyni się do zwiększenia kompetencji zawodowych. Podczas szkolenia zostaną przedstawione zagadnienia i terminologia niezbędna zarówno podczas bezpośredniego, jak i telefonicznego kontaktu z klientem, elementy negocjacji i korespondencji, przyjmowanie skarg i reklamacji oraz wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w call centerBE Expert for Call Centersjęzyk angielski w call center
Szkolenie dedykujemy osobom przygotowującym się do pracy lub pracujących w call center i biurach obsługi klienta, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.:  kwalifikacje, umiejętności i podstawowe zadania pracownika, narzędzia pracy, zasady komunikacji z klientem, rodzaje i schematy rozmów telefonicznych, zasady postępowania w sytuacjach trudnych i nietypowych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski w logistyceBE Expert in Logisticsjęzyk angielski w logistyce
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w firmach i zajmujących się łańcuchem logistycznym. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną takie zagadnienia logistyczne jak: proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu towaru, transport i magazynowanie, kontrola zapasów, realizacja zamówień, obsługa klienta, prognozowanie popytu i wiele innych niezbędnych podczas codziennej pracy w branży logistycznej.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w sektorze energetycznymBE Expert in Energy Sectorjęzyk angielski w sektorze energetycznym
Szkolenie zostało specjalnie zaprojektowane dla pracowników różnych szczebli sektora energetycznego, którzy z racji na zajmowane stanowisko muszą komunikować się w języku angielskim i posługiwać się w pracy terminologią branżową. Szkolenie obejmuje zagadnienia tj.: źródła energii, rodzaje elektrowni, struktura organizacyjna przedsiębiorstw energetycznych, przerwa w dostawie energii i problemy z nią związane, dystrybucja energii, paliwa odnawialne, przemysł energetyczny a ochrona środowiska, ustalanie taryf, plany inwestycyjne w sektorze energetycznym (fuzje i przejęcia), rola sektora energetycznego w gospodarce kraju oraz przyszłość branży energetycznej.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w sektorze motoryzacyjnymBE Expert in Automotive Sectorjęzyk angielski w sektorze motoryzacyjnym
Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w branży motoryzacyjnej: pracowników firm produkcyjnych, podwykonawców, właścicieli i pracowników salonów samochodowych oraz wszystkich pasjonatów tejże branży, którzy oprócz doskonalenia umiejętności z wszystkich kompetencji chcieliby zgłębić fachową terminologię motoryzacyjną. Podczas szkolenia szczegółowo zostanie przedstawiona terminologia związana z budową pojazdów, specyfikacją techniczną, kwestie związane z wprowadzeniem nowego modelu na rynek, elementy marketingu, aspekt bezpieczeństwa, proces fazy projektowania modeli i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w sektorze kolejowymBE Expert in Rail Transportationjęzyk angielski w sektorze kolejowym
Rewelacyjne szkolenie dla osób pragnących poznać język angielski lub pogłębić jego znajomość w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponowane szkolenie z zakresu j. angielskiego w sektorze kolejowym jest nieocenioną pomocą dla doświadczonych praktyków danego zawodu. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj: budowa pociągu, transport pasażerski i towarowy, dworce i perony, transport krajowy i zagraniczny, rodzaje ładunków, sygnalizacja w ruchu pociągów, procedury bezpieczeństwa i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski dla inżynierówBE Expert in Technical Englishjęzyk angielski dla inżynierów
Szkolenie zostało przygotowane dla osób, które w swojej pracy zawodowej muszą komunikować się w języku angielskim i posługiwać się terminologią techniczną. Szkolenie dedykujemy przede wszystkim inżynierom pracującym w międzynarodowych zespołach. W trakcie zajęć nacisk kładziony będzie na praktyczne wykorzystanie specjalistycznego języka technicznego, w tym terminologii dotyczącej technologii i dokumentacji projektowej.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin/poziom
język angielski w sektorze konstrukcji budowlanychBE Expert in Constructionjęzyk angielski w sektorze konstrukcji budowlanych
Szkolenie adresowane jest do wszystkich tych, którym niezbędna jest znajomość języka angielskiego, nie tylko ogólnego, ale przede wszystkim specjalistycznego w zakresie konstrukcji budowlanych. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: materiały i narzędzia, fundamenty, izolacja, prace wykończeniowe, bezpieczeństwo na terenie budowy, dokumentacja techniczna, sprzęt ciężki, konstrukcje dróg, autostrad i mostów oraz wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski w hotelarstwie i turystyceBE Expert in Hotel&Tourismjęzyk angielski w hotelarstwie i turystyce
Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w branży hotelarsko-turystycznej: pracowników biur podróży, linii lotniczych, hoteli i ośrodków szkoleniowych, których priorytetem jest profesjonalna obsługa zagranicznego gościa. Wprowadzona terminologia ma ułatwić Państwu profesjonalne zachowanie się w wielu sytuacjach zawodowych, takich jak m.in: powitanie gości, uzyskiwanie i udzielanie informacji, prowadzenie rozmowy telefonicznej, przyjmowanie rezerwacji, napisanie krótkiej wiadomości e-mail, listu, radzenie sobie z prośbami, skargami, czy też wypełnianie formularzy.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin/poziom
język angielski w gastronomiiBE Expert in Gastronomyjęzyk angielski w gastronomii
Szkolenie wprowadzone zostało dla pracowników sektora gastronomicznego: restauratorów, kelnerów, kucharzy, którzy w profesjonalny sposób chcieliby w swoich punktach gastronomicznych ugościć swoich zagranicznych gości. Podczas szkolenia zostaną poruszone takie zagadnienia jak: prowadzenie punktu gastronomicznego, produkty żywieniowe, przyjmowanie rezerwacji, obsługa klienta, przyjmowanie reklamacji i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 90 godzin/poziom
język angielski w lotnictwieBE Expert in Aviationjęzyk angielski w lotnictwie
Szkolenie jest idealną ofertą dla pracowników obsługi lotnisk, pilotów, załogi samolotu i kontrolerów lotów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną z terminologią stosowaną i niezbędną w lotnictwie zarówno przed lotem (kontrola bezpieczeństwa, warunki lokalne, opóźnienia), po wylądowaniu (kołowanie samolotu, warunki lądowania) oraz słownictwo niezbędne podczas samego już lotu. Dodatkowo podczas szkolenia zostanie poruszona tematyka związana z obsługą pasażerów.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w sektorze naukowymBE Expert in Sciencejęzyk angielski w sektorze naukowym
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w pracowniach badawczych, laboratoriach i ośrodkach naukowych. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj. laboratorium – wyposażenie i bezpieczeństwo pracy, metody badań naukowych, prace badawcze,  kariera i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski w medycynieBE Expert in Medical Englishjęzyk angielski w sektorze medycznym
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do pracowników placówek służby zdrowia m.in. lekarzy i pielęgniarek, chcących przyswoić sobie terminologię medyczną. Podczas szkolenia poruszone zostaną takie zagadnienia jak: terminologia z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, przeprowadzanie wywiadu lekarskiego, dokumentacja medyczna, analiza wyników badań i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 120 godzin*
język angielski w sektorze farmaceutycznymBE Expert in Pharmaceutical Englishjęzyk angielski w sektorze farmaceutycznym
Oferta szkoleniowa skierowana jest do pracowników sektora farmaceutycznego: aptekarzy, pracowników działu badań naukowych, analityków farmaceutycznych, pracowników laboratorium. Na szkoleniu zostaną przedstawione takie zagadnienia jak: formy leków, wdrażanie leków i formy ich produkcji, kontrola jakości leków, wpływ leków na organizm człowieka i wiele innych związanych z dziedziną farmacji.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin*
język angielski w stomatologiiBE Expert in Dentistryjęzyk angielski w stomatologii
Szkolenie jest idealną ofertą dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących jako stomatolodzy, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. W trakcie szkolenia omawiane są zagadnienia tematyczne i osadzone w realistycznym kontekście teksty pozwalające na poznawanie specjalistycznego słownictwa. Szkolenie obejmuje także różnorodne ćwiczenia umożliwiające zintegrowane rozwijanie czterech sprawności językowych: czytania, słuchania, mówienia i pisania. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj: uzębienie, higiena jamy ustnej, leczenie zębów i inne zabiegi stomatologiczne, ortodoncja, stomatologia dziecięca.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski dla psychologówBE Expert in Psychologyjęzyk angielski dla psychologów
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodzie psychologa lub psychoterapeuty. Wśród poruszanych tematów w trakcie szkolenia znajdują się m.in. takie zagadnienia jak: kierunki w psychologii, metody badawcze, zaburzenia psychiczne, metody terapii, praca w zawodzie psychologa i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski dla prawnikówBE Expert in Military Englishjęzyk angielski dla pracowników służb mundurowych
Szkolenie dedykowane jest dla sektora wojskowego i pracowników innych służb mundurowych. Szkolenie obejmuje pełnowymiarowy kurs dostosowany do wymogów NATO STANAG 6001. Szkolenie jest idealną ofertą dla pracowników personelu wojskowego przygotowującego się do udziału w międzynarodowych operacjach: misjach pokojowych, pomocy humanitarnej i międzynarodowych wyjazdów szkoleniowych w ramach zgrupowań wojskowych.
Czas trwania szkolenia: 120 godzin/poziom
język angielski dla architektaBE Expert in Architecturejęzyk angielski dla architekta
Rewelacyjne szkolenie dla osób pragnących poznać język angielski lub pogłębić jego znajomość w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponowane szkolenie z zakresu j. angielskiego w architekturze jest nieocenioną pomocą zarówno dla studentów i początkujących adeptów, jak i doświadczonych praktyków danego zawodu. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj: formy architektoniczne, materiały, projektowanie, style w architekturze, system pomiarowy i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski w ochronie środowiskaBE Expert in Environment Protectionjęzyk angielski w ochronie środowiska
Szkolenie adresowane jest do wszystkich tych, którym niezbędna jest znajomość języka angielskiego, nie tylko ogólnego, ale przede wszystkim specjalistycznego w zakresie ochrony środowiska. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: alternatywne źródła energii, bogactwa naturalne, zjawiska spowodowane przez człowieka, zanieczyszczenia, ochrona środowiska, ekosystem, degradacja środowiska naturalnego, zarządzanie odpadami, praca w branży inżynierii środowiska i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski w sektorze elektronicznymBE Expert in Electronicsjęzyk angielski w sektorze elektronicznym
Szkolenie adresowane jest do wszystkich tych, którym niezbędna jest znajomość języka angielskiego, nie tylko ogólnego, ale przede wszystkim specjalistycznego w zakresie elektroniki. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: urządzenia elektroniczne, narzędzia pracy, przygotowanie miejsca pracy, bezpieczeństwo, działania matematyczne, jednostki pomiaru, czytanie dokumentacji technicznej, zagadnienia związane z pracą oraz naprawą urządzeń elektronicznych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
Język angielski dla sekretarekBE Expert in Secretarial EnglishJęzyk angielski dla sekretarek
Doskonałe szkolenie dla osób pragnących poznać język angielski lub pogłębić jego znajomość w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Proponowane szkolenie z zakresu j. angielskiego dla sekretarek i asystentek biurowych pomoże Państwu w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych i ułatwi komunikację.W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj: sprzęt biurowy , codzienne obowiązki pracy w biurze, rozmowy telefoniczne, korespondencja i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski dla taksówkarzyBE Expert for Taxi Driversjęzyk angielski dla taksówkarzy
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w zawodzie taksówkarza, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną przykładowe tematy tj. komunikacja z pasażerem, słownictwo związane z wyposażeniem samochodu, zasady ruchu drogowego, wykroczenia drogowe, znajomość miasta i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski dla policjantówBE Expert for Policemenjęzyk angielski dla policjantów
Szkolenie dedykujemy osobom przygotowującym się do pracy lub pracujących w policji, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie związanym z pracą zawodową. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: operacje policyjne, rodzaje przestępstw, sprzęt policyjny, prewencja, praca na komisariacie i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin
język angielski w branży modowejBE Expert in Fashion Industryjęzyk angielski w branży modowej
Szkolenie dedykujemy osobom pracującym w branży modowej, projektentom, krawcom, modelkom oraz wszystkim pasjonatom tej branży pragnącym zgłębić terminologię związaną ze śwatem mody. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: trendy w modzie, styl, ubrania i garderoba, rozwój marki i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski w branży piłkarskiejBE Expert in Footballjęzyk angielski w branży piłkarskiej
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w ekipach zajmujących się organizacją turniejów piłki nożnej oraz piłkarzy. Wśród poruszanych zagadnień znajdują się m.in.: stadion – obszary i ich funkcje, sprzedaż biletów, procedury bezpieczeństwa, pierwsza pomoc, świat sportu, treningi, strategia gry, taktyka, odżywianie i wiele innych.
Czas trwania szkolenia: 30 godzin
język angielski dla sportowcówBE Expert in Sportjęzyk angielski dla sportowców
Szkolenie jest idealną ofertą dla osób przygotowujących się do pracy lub pracujących w branżach związanych ze sportem, pragnących doskonalić znajomość języka angielskiego w aspekcie dotyczącym pracy zawodowej. W trakcie szkolenia będą mieli Państwo okazję poznać słownictwo z zakresu popularnych dyscyplin sportowych, takich jak: piłka nożna, koszykówka, rugby, golf, hokej, tenis, siatkówka, baseball, lekkoatletyka i sporty zimowe. Poszczególne sekcje tematyczne szkolenia dotyczą zagadnień związanych m.in. z miejscem uprawiania danej dyscypliny, zasadami gry, sprzętem sportowym, kontuzjami, organizacjami sportowymi i turniejami.
Czas trwania szkolenia: 60 godzin

 

* Szkolenie przeznaczone dla osób na poziomie minimum średnio zaawansowanym (B1).

Patronat metodyczny

Patronat metodyczny - Business Expert - Specjalistyczne Szkolenia Językowe - Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Świętochłowice

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności