Proces szkoleniowy

Proces szkoleniowy - Specjalistyczne Szkolenia Językowe

Szkolenia językowe organizowane przez firmę Business Expert są przeprowadzane z największą dbałością o ich wysoką jakość.
Mogą mieć Państwo pewność, iż nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby otrzymali Państwo usługę szkoleniową na wysokim poziomie merytorycznym. Gwarantujemy również profesjonalne podejście do klienta w obszarze kompleksowego zarządzania projektem językowym.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z modelem procesu szkoleniowego:

Model wdrożenia szkolenia

Analiza preferencji i potrzeb Klienta
Przed przystąpieniem do organizacji szkolenia, podczas rozmowy z przedstawicielem firmy przeprowadzamy wstępną analizę potrzeb szkoleniowych oraz wspólnie ustalamy cele szkoleniowe dla organizacji.

Pisemny test kwalifikacyjny
Celem określenia aktualnego poziomu zaawansowania pracowników kierowanych na szkolenie organizujemy pisemne testy kwalifikacyjne.

Rozmowa kwalifikacyjna
Uzupełnieniem procesu kwalifikacyjnego jest krótka, indywidualna rozmowa każdego z pracowników kierowanych na szkolenie z metodykiem Business Expert w celu potwierdzenia określonego testem poziomu zaawansowania oraz poznania indywidualnych potrzeb językowych naszych przyszłych kursantów.

Utworzenie grupy
Na podstawie określonych poziomów zaawansowania językowego dokonujemy podziału na grupy szkoleniowe. Pracujemy w niewielkich grupach szkoleniowych, zapewniających komfort oraz wysoką efektywność procesu dydaktycznego.

Dobór lektora
Analizując poziom zaawansowania, preferencje poszczególnych grup oraz doświadczenie zawodowe naszych lektorów, dobieramy lektora prowadzącego. Potencjał naszej firmy to ludzie, którzy ją tworzą. Do naszego zespołu zapraszamy więc wyłącznie wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów.

Propozycja programu szkolenia oraz dobór podręcznika
Biorąc pod uwagę poziom zaawansowania oraz potrzeby szkoleniowe klienta, metodyk opracowuje optymalne, „szyte na miarę” rozwiązania metodyczne i organizacyjne, a następnie dobiera dla grupy odpowiedni podręcznik wraz z dodatkowymi materiałami dydaktycznymi.

Model nadzoru szkolenia

Realizacja procesu szkoleniowego
Business Expert zapewnia kompleksową realizację projektu szkoleniowego zgodnie z zawartą umową przez wykwalifikowaną kadrę lektorską.

Nadzór metodyczny
W celu zapewnienia naszym klientom jak najwyższego poziomu szkolenia, nad właściwym jego przebiegiem czuwa metodyk naszego centrum. Okresowo monitoruje on zajęcia, aby były one przeprowadzane zgodnie z przygotowanym dla klienta programem nauczania, przy wykorzystaniu odpowiednich materiałów dydaktycznych oraz technik audiowizualnych.

Badanie wyników w nauce
Business Expert dba, by postępy uczestników szkoleń były regularnie weryfikowane poprzez różnego rodzaju sprawdzające testy cząstkowe, odpowiednio dobierane przez lektora prowadzącego.

Dokumentacja szkolenia
W trakcie szkolenia lektor prowadzi dokumentację szkoleniową każdej z grup. Każdego miesiąca klient otrzymuje raport zrealizowanych godzin szkoleniowych.

Badanie poziomu satysfakcji Klienta
W trakcie trwania szkolenia, wśród jego uczestników przeprowadzane jest anonimowe badanie poziomu satysfakcji z jakości usług szkoleniowych świadczonych przez centrum Business Expert. Chcąc wyróżnić się na rynku pod względem jakości oferowanych specjalistycznych szkoleń językowych, uważnie analizujemy wyniki ankiet, by nie tylko zaspokajać potrzeby naszych klientów, ale również by je zdecydowanie przewyższać. Dzięki ww. badaniu jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na potrzeby naszych klientów.

Model ewaluacji szkolenia

Test końcowy
Po zrealizowaniu pełnego programu szkolenia, przeprowadzany jest sprawdzający test końcowy. Biorąc pod uwagę wynik testu końcowego, wyniki testów cząstkowych, frekwencję, aktywność na zajęciach oraz systematyczność w nauce, lektor wystawia kursantowi ocenę końcową.

Certyfikat ukończenia szkolenia
Uczestnicy szkolenia, po pozytywnym zaliczeniu testu końcowego i otrzymaniu rekomendacji lektora, otrzymują imienne certyfikaty ukończenia szkolenia wraz z oceną.

Końcowa ankieta ewaluacyjna – Ex post
Zrealizowanie pełnego programu szkolenia powiązane jest również z przeprowadzeniem końcowej ankiety ewaluacyjnej. Zgłoszone przez Państwa wnioski i sugestie pomogą nam podnieść jakość usług świadczonych przez nasze centrum.

Końcowy raport wyników
Po ukończeniu szkolenia, objętego umową, przygotowywany jest dla klienta końcowy raport wyników z uwzględnieniem wyników wszystkich kursantów, a także rekomendacji dalszej drogi rozwoju ich umiejętności językowych.


Patronat metodyczny

Patronat metodyczny - Business Expert - Specjalistyczne Szkolenia Językowe - Gliwice, Zabrze, Bytom, Katowice, Tychy, Sosnowiec, Chorzów, Częstochowa, Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Rybnik, Ruda Śląska, Świętochłowice

2011 © Business Expert - Wszelkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności